Göç Office 365 hesabına OST

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Göç Office 365 hesabına OST

loshiasmith
Tüm E-postalar özelliklerini veya posta kutusu ekini kaydetme ile OST dosyalarının office 365 biçimine geçirilmesi için tüm kolay prosedürleri aşağıda görebilirsiniz.

OST to PST Converter'ı indirin, kurun ve çalıştırın.
OST dosyasını yüklemek için “Aç” düğmesine tıklayın.
OST dosyalarına göz atmak için iki seçenek vardır.

  Dosya Ekle: OST dosyasını tek tek seçmek için.
  Klasör Ekle: OST dosyalarının klasörünü seçmek için.

2- OST'yi Office 365 hesabına dönüştürme [doğrudan]
Menüden “Office 365” düğmesine tıklayın.

3-Kullanıcı Adı / E-posta Kimliği: / Şifre:

Mesaj Filtreleme: Mesajları belirli bir tarih aralığına göre filtrelemek için bu seçeneğe tıklayın.
Şimdi, Office 365 A / c'ye bağlanmak için “Sunucuya Bağlan” düğmesine tıklayın.

KDETools'u OST to Office 365 Converter yazılımında hızlı bir şekilde aramak için daha fazla bilgi- https://www.kdetools.com/blog/ost-to-office365-converter.html