Konwerter Zimbra na Gmaila

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konwerter Zimbra na Gmaila

camilia
Wypróbuj dowolne profesjonalne oprogramowanie, takie jak Zimbra to Gmail Converter, aby przekonwertować plik Zimbra TGZ na Gmaila i różne typy formatów plików, takie jak EML, EMLX, HTML, PDF, MBOX, NSF, OLM itp. Narzędzie obsługuje wszystkie najnowsze wersje systemu Windows, takie jak jak Windows 10, 8, 7, 2000, Vista itp. Narzędzie to również migruje bezpośrednio Zimbrę do Gmaila, G Suite, Dysku Google itp.

Czytaj więcej: http://www.howtosol.com/products/zimbra-converter/