Zimbra naar Office 365 Converter

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zimbra naar Office 365 Converter

camilia
Ik zou elke geautomatiseerde tool zoals Zimbra naar Office 365 Converter willen voorstellen. Deze software migreert Zimbra eenvoudig naar Office 365 en Exchange Server-account zonder gegevensverlies. Met deze software kunnen gebruikers ook selectieve items van het Zimbra-bestand migreren naar Office 365. Deze software migreert ook Zimbra-contacten en -agenda naar een Office 365-account. Deze software ondersteunt ook meerdere soorten bestandsindelingen.

Meer informatie: http://www.zimbra-converter.com/info/migrate-zimbra-to-exchange-server-directly.html